2Sžo/46/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.09.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Elena KOváčová
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
ppor. PhDr. Pavol Klima
c/a
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby