2Sžo/46/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.08.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Peter Laduna

c/a

ÚVTOS a ÚVV Leopoldov