2Sžo/43/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.11.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
Občianske združenie HRON pre slobodné rieky Banská Bystrica
c/a
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky