2Sžo/39/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.09.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.

Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Ing. Peter Berko
c/a
Centrum právnej pomoci, kancelária Prešov