2Sžo/38/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.09.2013 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr.Alena Kováčová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
BIO-FINIŠ, s.r.o., Zbudská Belá
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR