2Sžo/35/2012

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Palma Group, a.s., Bratislava
c/a
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava