2Sžo/33-37/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.03.2014 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, Phd.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Ing. Anton Magát, Čadca
c/a
Centrum právnej pomoci, Kancelária Žilina