2Sžo/3/2013

2Sžo/4/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.12.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
JUDr. Juraj Ďurajda
c/a
Slovenská advokátska komora Bratislava