2Sžo/31/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.04.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
S-projekt s.r.o. Prešov
c/a
Obv. úrad pre cest. dopr.a komun. Bardejov