2Sžo/31/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.04.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Marian Cisarik

c/a

Krajský lesný úrad v Žiline