2Sžo/24/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.06.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jzef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Alena Poláčková


Účastníci:
Ing. Jaroslav Ďurkov
c/a
Ministerstvo spravodlivosti SR