2Sžo/24/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.01.2012 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Eva Babiaková, CSc.


Účastníci:
Ing. Michal Kučera
c/a
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky