2Sžo/21/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.06.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Ing. Miroslav Fábry
c/a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava