2Sžo/192/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.01.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Prof. Dr. Frank Schindler, PhD., Zlaté Moravce
c/a
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava