2Sžo/179/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.08.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
HANDYMAN s.r.o.
c/a
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie