2Sžo/17/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
npor. Bc. Peter Hutár, Dolný Kubín
c/a
Ministerstvo vnútra SR