2Sžo/14/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.10.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Eva Babiaková, CSc.


Účastníci:
MAC TV s.r.o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava