2Sžo/11/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.12.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
c/a
Štátna veterinárna a potravinová správa SR