2Sžnz/2/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 16.12.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
JUDr. Vladimír Bela
c/a
Minister spravodlivosti SR Bratislava