2Sži/3/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.03.2012 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Mgr. Milan Švaňa
c/a
Krajský súd v Žiline a spol.