2Sži/17/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.06.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
JUDr. Ľubomír Grúň, CSc.
c/a
Mestská časť Bratislava - Dúbravka