2Sži/16/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.11.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Prešov
c/a
Krajský súd v Košiciach