2Sžhpu/1/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.02.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: Mgr. Peter Melicher
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG
c/a
Protimonopolný úrad SR Bratislava