2Sžf/92/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
SLOVMETAL, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR