2Sžf/9/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.11.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
SLOVTEAM, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR