2Sžf/9/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.03.2012 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Ján Hofer

c/a

Finančné riadiateľstvo Slovenskej republiky