2Sžf/86/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.04.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Alena Poláčková PhD.


Účastníci:
PROCAR a.s. Liptovský Mikuláš
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica