2Sžf/82/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
TV LUX, s.r.o., Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR