2Sžf/76/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.04.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica