2Sžf/75-195/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.11.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Lease Plan Slovakia, s.r.o. Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica