2Sžf/73,74/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.04.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
IMAO elektric, s.r.o., Považská Bystrica
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica