2Sžf/68/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.06.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Cayo Blanco, s.r.o.
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie