2Sžf/68/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.08.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
JUDr. Ing. Karol Mihal
c/a
Ministerstvo financií SR