2Sžf/67-74/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2014 09:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
ROVEN, spol. s r. o. Hriňová
c/a
Finančné riaditeľstvo SR