2Sžf/63/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 04.07.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, Phd.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
JUDr. Ing. Karol Mihal

c/a

Finančné riaditeľstvo SR