2Sžf/57/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.09.2013 09:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
SVING GASTRO spol. s r.o., Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR