2Sžf/55/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
SH TRADE, s.r.o., Košice
c/a
Finančné riaditeľstvo SR