2Sžf/53/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.09.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Eva Babiaková, CSc.


Účastníci:
Zdeno Miškolci - HYDROTHERM

c/a

Finančné riaditeľstvo SR