2Sžf/51/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.11.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Union poisťovňa, a.s.
c/a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky