2Sžf/44/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
EFS group Slovakia s.r.o., Bratislava
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica