2Sžf/44/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.07.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Milučký
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Alena Poláčková


Účastníci:
VEMADO, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR