2Sžf/32/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.03.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Peter Melicher
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
PEBEN s.r.o Banská Bystrica
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica