2Sžf/32/2012

2Sžf/47/2013 2Sžf/48/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.05.2013 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková


Účastníci:
Peter Škrada, Jurkova Voľa
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, B. Bystrica