2Sžf/27/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.03.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Peter Melicher


Účastníci:
SPACE TRAVEL s.r.o. Čachtice
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica