2Sžf/20/2014

2Sžf/2-8/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.08.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
Tempus - Trans s.r.o., Košice - Šaca
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica