2Sžf/19/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.02.2016 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Hargaš
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
JUDr. Jozef Hurtiš-správca úpadcu DAM a.s. v konkurze, Prievidza
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica