2Sžf/19/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.01.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Alena Poláčková, PhD.


Účastníci:
Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s.

c/a

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky