2Sžf/16/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.

Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
AGROTRŇA, s.r.o.

c/a

Finančné riaditeľstvo SR