2Sžf/16/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.11.2011 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Kováčová, JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s.
c/a
Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica