2Sžf/15/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.03.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Alena Poláčková, PhD.
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Ľubomír Kultan, Radoľa
c/a
Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica